รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง "แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทยตัดสินใจเรียนสายอาชีวศึกษา"

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง "แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทยตัดสินใจเรียนสายอาชีวศึกษา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78555.
View online Resources