ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
วันดี แก้วมณี ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003192.
View online Resources