ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273481.
View online Resources