รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19 ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19 ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565476.
View online Resources