หนังสือที่ระลึก ในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2539

ข้อมูลอ้างอิง
(1996). หนังสือที่ระลึก ในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/463054.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล