พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน และ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน และ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30583.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล