พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326191.
View online Resources