พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ กระทรวงเศรษฐการพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2513

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ กระทรวงเศรษฐการพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2513. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594536.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล