พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงสายชุมพร - ระนอง - ตอนกระบุรี - ระนอง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30.000 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57.287 พุทธศักราช 2482

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1939). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงสายชุมพร - ระนอง - ตอนกระบุรี - ระนอง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30.000 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57.287 พุทธศักราช 2482. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17297.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล