รายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร (เพื่อพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) โดย คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหารในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร (เพื่อพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) โดย คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหารในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581376.
View online Resources