ตัดต่อภาพผู้อื่นเผยแพร่อินเทอร์เน็ตผิด พ.ร.บ. คอมฯ

ข้อมูลอ้างอิง
นริศรา เพชรพนาภรณ์, ใหม่ มูลโสม (2021). ตัดต่อภาพผู้อื่นเผยแพร่อินเทอร์เน็ตผิด พ.ร.บ. คอมฯ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/588311.
View online Resources