2.04.01.12 อินโฟกราฟิกส์

URI แบบถาวรของกลุ่มข้อมูลนี้

เรียกดู

รายการที่เพิ่มล่าสุด

แสดง 1 - 10 จากทั้งหมด 605
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-03-24)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  มาตรา 11 ห้ามมิให้ปฏิเสธ เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-06-14)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  ยุบสภา
  นราภัทร เพชรมณี, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-03-20)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  สิทธิประโยชน์ที่อดีต ส.ส./ส.ว. ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-03-24)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  รัฏฐาธิปัตย์
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-06-03)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  แถลงนโยบาย
  นราภัทร เพชรมณี, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-04-11)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-03-23)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  67 วันยุบพรรคการเมือง
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-03-01)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี : เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-05-12)
 • ภาพตัวอย่าง
  รายการข้อมูลเฉพาะเมทาดาทา
  รัฐประหาร 2557
  ใหม่ มูลโสม, ผู้จัดทำ; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566-05-22)