พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2524

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2524. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30153.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล