พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลริมโขง ตำบล ศรีดอนชัย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย ตำบล ปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ตำบลตาดควัน ตำบลแม่ต๋ำตำบลเม็งราย ตำบลแม่เปา ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลงิ้ว ตำบลปล้อง ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง และตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลริมโขง ตำบล ศรีดอนชัย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย ตำบล ปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ตำบลตาดควัน ตำบลแม่ต๋ำตำบลเม็งราย ตำบลแม่เปา ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลงิ้ว ตำบลปล้อง ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง และตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34561.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล