ข้อมูลพื้นฐาน (Backgrounders) : รายชื่อเว็บไซด์ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ (Web Sites of National Parliaments)

ข้อมูลอ้างอิง
ยอดชาย วิถีพานิช, ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์ (2003). ข้อมูลพื้นฐาน (Backgrounders) : รายชื่อเว็บไซด์ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ (Web Sites of National Parliaments), ข้อมูลพื้นฐาน (Backgrounders) : รายชื่อเว็บไซด์ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ (Web Sites of National Parliaments). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467757.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล