วิทยาลัยครู: สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น

ข้อมูลอ้างอิง
(1992). วิทยาลัยครู: สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417289.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล