กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 001 ร. เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) [ของ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 001 ร. เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) [ของ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596334.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล