กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 066 ร. เรื่อง ปัญหาการจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันหลายจังหวัด [ของ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 066 ร. เรื่อง ปัญหาการจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันหลายจังหวัด [ของ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558340.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล