แนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
นักศึกษากลุ่มที่ 6 แนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003171.
View online Resources