ศัพท์สภาน่ารู้ : การประท้วง(ในสภาผู้แทนราษฎร)

ข้อมูลอ้างอิง
นริศรา เพชรพนาภรณ์ (2020). ศัพท์สภาน่ารู้ : การประท้วง(ในสภาผู้แทนราษฎร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576345.
View online Resources