สถิติการประมงทะเล 2556 สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). สถิติการประมงทะเล 2556 สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581396.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล