พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลพังขว้าง ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลงิ้วด่อน ตำบลดงมะไฟ และตำบลห้วยยาง ออำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลพังขว้าง ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลงิ้วด่อน ตำบลดงมะไฟ และตำบลห้วยยาง ออำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29660.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล