การพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สิริกร เทียนศรี (2016). การพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565930.
View online Resources