ศาลแพ่งธนบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (นายวาณิชย์ สุรพงษ์วนิชกุล) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1323/2541 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38 ทวิมาตรา 38 ตรี ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่

dc.date.accessioned2012-03-02T12:15:50Z
dc.date.available2012-03-02T12:15:50Z
dc.date.issued2002-11-15TH
dc.format.extent106TH
dc.identifierSOP-DIP.P.400170_0001.pdfTH
dc.identifier.citationศาลแพ่งธนบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (นายวาณิชย์ สุรพงษ์วนิชกุล) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1323/2541 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38 ทวิมาตรา 38 ตรี ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 115ก หน้า 106TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/38040
dc.language.isothaTH
dc.titleศาลแพ่งธนบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (นายวาณิชย์ สุรพงษ์วนิชกุล) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1323/2541 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38 ทวิมาตรา 38 ตรี ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่TH
dc.typeText
mods.genreคำวินิจฉัยTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2545-11-15
nalt.libBibNumber000001736TH
nalt.officialDocNo9/2545TH
nalt.publicationNo115กTH
nalt.publicationVol119TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_400170_0001.pdf
ขนาด:
537.03 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล