การสัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง " ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันดามันแบบยั่งยืน " ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2546

ข้อมูลอ้างอิง
(2003). การสัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง " ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันดามันแบบยั่งยืน " ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474685.
View online Resources