การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

ข้อมูลอ้างอิง
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002458.
View online Resources