การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

dc.date.accessioned2024-05-24T09:28:17Z
dc.date.available2024-05-24T09:28:17Z
dc.description.tableofcontentsสารบัญ ปก รายงานการประชุมวุฒิสภา เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม - รับทราบ เรื่อง การตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เรื่องด่วน - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) ผลการออกเสียงลงคะแนน เรื่องที่ประธานในที่ประชุมขอหารือ - ขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่เสนอใหม่ - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 6 ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องอื่น ๆ - ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดสวนสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก ตามข้อบังคับ ข้อ 83 แทนตำแหน่งที่ว่าง ผลการออกเสียงลงคะแนน เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องที่ประธานในที่ประชุมขอหารือ - ขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2002458
dc.language.isotha
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
dc.titleการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen access
mods.genreข้อมูลการประชุมวุฒิสภา
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2566
nalt.date.sittingBE2566-12-19
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภา
nalt.meetingPlaceห้องประชุมวุฒิสภา
nalt.meetingSessionNoสามัญประจำปีครั้งที่สอง
nalt.meetingSessionTypeสามัญทั่วไป
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯ
nalt.sittingNo3
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 4 จากทั้งหมด 4
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-S-Minutes-3-25661219.pdf
ขนาด:
1.47 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
รายงานการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-S-Record-3-25661219.pdf
ขนาด:
755.63 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันทึกการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-S-VoteRecord-3-25661219.pdf
ขนาด:
1.38 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันการออกเสียงลงคะแนน
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-S-Summary-3-25661219.pdf
ขนาด:
645.81 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุม
บันเดิลสัญญาอนุญาต
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
license.txt
ขนาด:
4.12 KB
รูปแบบ:
Item-specific license agreed to upon submission
รายละเอียด: