เหตุการณ์ 14 ตุลา : นัยความสำคัญทางสากล และต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 30 ปี 14 ตุลาคม (2003). เหตุการณ์ 14 ตุลา : นัยความสำคัญทางสากล และต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบัน, เหตุการณ์ 14 ตุลา : นัยความสำคัญทางสากล และต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในปัจจุบัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467743.
View online Resources