รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาญัตติเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาญัตติเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76610.
View online Resources