แนวทางพัฒนาการจัดทำประเด็นประกอบการสนทนาสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพบปะหารือกับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในช่วงเวลาพิเศษ : กรณีศึกษาภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ศรีสิณี พัฒนมาศ (2017). แนวทางพัฒนาการจัดทำประเด็นประกอบการสนทนาสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพบปะหารือกับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในช่วงเวลาพิเศษ : กรณีศึกษาภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567705.
View online Resources