พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ออน ในท้องที่ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ และตำบลออนเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ออน ในท้องที่ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ และตำบลออนเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31924.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล