การรักษาภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรรัฐสภา ศึกษากรณี : การแต่งกายของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). การรักษาภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรรัฐสภา ศึกษากรณี : การแต่งกายของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/368406.
View online Resources