ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี : โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี : โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/426091.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล