รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมในประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา ส่วนที่ 3 เรื่อง ผู้แทนฮัจญ์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจญ์) กับภารกิจพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮัจญ์ 2550- 2551 : สภาพปัญหา การดำเนินการ ข้อเสนอแนะ การสร้างภาพลักษณ์และการเชื่อมสายสัมพันธ์กับประชาชาติมุสลิมโลก

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมในประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา ส่วนที่ 3 เรื่อง ผู้แทนฮัจญ์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจญ์) กับภารกิจพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮัจญ์ 2550- 2551 : สภาพปัญหา การดำเนินการ ข้อเสนอแนะ การสร้างภาพลักษณ์และการเชื่อมสายสัมพันธ์กับประชาชาติมุสลิมโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78741.
View online Resources