พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหมื่นไว ตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่ ตำบลในเมือง ตำบลหัวทะเล ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลบ้านใหม่ และตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหมื่นไว ตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่ ตำบลในเมือง ตำบลหัวทะเล ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลบ้านใหม่ และตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29770.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล