ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ทศพาณี ทศิธร (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568786.
View online Resources