รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606746.
View online Resources