แนวทางการพัฒนาการจัดเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา

ข้อมูลอ้างอิง
สุภาพร อาจเดช (2017). แนวทางการพัฒนาการจัดเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593326.
View online Resources