รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจำปี พ.ศ. 2542

dc.contributor.authorคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาTH
dc.date.accessioned2014-04-01T05:16:52Z
dc.date.available2014-04-01T05:16:52Z
dc.date.issued1999TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า จัดทำโดย สารบัญ บทนำ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง >1. องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง >2. ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนที่เกี่ยวกับ งานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง >1. การเป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง >2. การจัดฝึกอบรมและสัมมนา >3. การให้บริการจัดวิทยากรเพื่อบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ >4. การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ >5. การให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนที่ 3 การประเมินความรู้ความเข้าใจ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา ติดตามผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 >1. กระทรวงสาธารณสุข >2. กรุงเทพมหานคร >3. กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 4 แนวทางการปรับปรุง การใช้บังคับและพัฒนากฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระยะต่อไป >1. แนวทางการปรับปรุงการใช้บังคับกฎหมาย >2. การพัฒนากฎหมายในระยะต่อไป ปกหลัง
dc.format.extent48TH
dc.identifier2542_รายงานผลการปฏิบัติงาน_คณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/370873
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาTH
dc.subjectผลงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง|การปฏิบัติงานของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา|วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง|การพัฒนากฎหมายTH
dc.titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจำปี พ.ศ. 2542TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2542
nalt.libBibNumber37014TH
nalt.noteศรีเมืองการพิมพ์, พิมพ์ที่TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2542_รายงานผลการปฏิบัติงาน_คณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf
ขนาด:
4.42 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล