คู่มือการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Works Permit และใบอนุญาตทำงานดิจิทัล (Digital Works Permit) การจัดการความรู้ในกรมการจัดหางานประจำปีงบประมาน พ.ศ 2562 (KM)

ข้อมูลอ้างอิง
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (2019). คู่มือการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Works Permit และใบอนุญาตทำงานดิจิทัล (Digital Works Permit) การจัดการความรู้ในกรมการจัดหางานประจำปีงบประมาน พ.ศ 2562 (KM). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589872.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล