ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

dc.date.accessioned2022-06-29T08:09:17Z
dc.date.available2022-06-29T08:09:17Z
dc.date.issued2022-06-29TH
dc.description.tableofcontentsหนังสือนำ บันทึกหลักการและเหตุผลฯ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญฯ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านมาการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
dc.format.extent43TH
dc.identifierhrBE1425650629.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/599237
dc.language.isothaTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 มิถุนายน 2565TH
dc.source.urihttps://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=Iq33_ZsvIxjuQNG-RUeb05y1wLedOdut9r8POoP1vALAZwk6UO6DY0-LCXtWtUOmxc5mDVywjiCFL9zAXIz-F2ASpvlDUtczJdaO-n5GU42cdRZ9Nr2RSIC4x8LmTFyaKZBdwzYOMUorevPMHvcD0hyNq8AQD5GYeE8=&ref=1582954&n=1TH
dc.subjectการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์TH
dc.subjectการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์TH
dc.titleร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....TH
dc.typeText
mods.genreร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm4TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-06-29
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-06-29TH
nalt.dateAgendaBE2565-06-29
nalt.dateProposed2022-06-21TH
nalt.dateProposedBE2565-06-21
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.proposerNameคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)TH
nalt.sittingNo9TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
hrBE1425650629.pdf
ขนาด:
2.02 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format