รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบสวน เรื่อง ข่าวการให้ค่าตอบแทนในการเลือกประธานวุฒิสภา วุฒิสภา

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบสวน เรื่อง ข่าวการให้ค่าตอบแทนในการเลือกประธานวุฒิสภา วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78604.
View online Resources