รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการลอบวางระเบิดและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการลอบวางระเบิดและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76664.
View online Resources