รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 

dc.contributor.orgUnitสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติTH
dc.date.accessioned2022-08-23T07:06:58Z
dc.date.available2022-08-23T07:06:58Z
dc.date.issued2022TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ บทนำ ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง )ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) -1. ด้านการเมือง -2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน -3. ด้านกฎหมาย -4. ด้านกระบวนการยุติธรรม -5. ด้านเศรษฐกิจ -6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -7. ด้านสาธารณสุข -8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ -9. ด้านสังคม -10. ด้านพลังงาน -11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ -12. ด้านการศึกษา -13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ ปกหลัง หนังสือนำ
dc.format.extent352TH
dc.identifierhrA2325650825.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/601442
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 สิงหาคม 2565TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.source.urihttps://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=5eYP7BHRAJRq5DItY62NLLDPDeuBWiHmzx0Q-VSrIgL9NlK6nWFW4THfvw0DhrGELZPjVW4U77URDbw95cgGQxrN_O0yF3ZRrm2uaIsVqWay-x38r9XaluPeaAjwW3QYzlqWhGHrBCS13SkR9kIIFe3UvJqCEu2GaaQ=&ref=1702088&n=1TH
dc.titleรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) TH
dc.typeText
dc.typeเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.type.dcmiText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm4TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-08-25TH
nalt.dateAgendaBE2565-08-25
nalt.dateProposed2022-08-10TH
nalt.dateProposedBE2565-08-10
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.sittingNo21TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
hrA2325650825.pdf
ขนาด:
37.34 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format