ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี

dc.contributor.orgUnitกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษาTH
dc.date.accessioned2019-01-30T08:43:52Z
dc.date.available2019-01-30T08:43:52Z
dc.date.issued2010-02TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สารบัญ บทที่ 1 ภูมิหลัง การเมือง สังคมเเละเศรษฐกิจ บทที่ 2 ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษาทั่วไป บทที่ 3 การศึกษาก่อนปถมศึกษา บทที่ 4 การปถมศึกษา บทที่ 5 การมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่อุดมศึกษา บทที่ 6 การอุดมศึกษา บทที่ 7 การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาผู้ใหญ่ บทที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา บทที่ 9 การประเมินสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา บทที่ 10 การศึกษาพิเศษ บทที่ 11 มิติด้านการศึกษาเกี่ยวกับยุโรปและนานาชาติ ภาคผนวก -คงามสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตลี -สถิติที่สำคัญของอิตาลี -หน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาของอิตาลี บรรณานุกรม คณะผู้จัดทำรายงาน ปกหลัง
dc.format.extent303TH
dc.identifier2553_ระบบการศึกษาสาธารณรัฐอิตาลี_76785.pdfTH
dc.identifier.isbn2147483647TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/539564
dc.language.isothaTH
dc.publisherกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการTH
dc.subjectการศึกษาของอิตาลีTH
dc.subjectการศึกษาขั้นประถมอิตาลีTH
dc.subjectการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอิตาลีTH
dc.titleระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลีTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2553-02
nalt.libBibNumber76785TH
nalt.noteสำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่นTH
nalt.noteสิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 31/2553TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2553_ระบบการศึกษาสาธารณรัฐอิตาลี_76785.pdf
ขนาด:
49.4 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล