พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

dc.date.accessioned2012-02-17T11:43:35Z
dc.date.available2012-02-17T11:43:35Z
dc.date.issued2003-06-20TH
dc.identifierSOP-DIP_P_404880_0001.pdfTH
dc.identifier.citationพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 4TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/16635
dc.relation.isbasedon[Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ....#53797TH
dc.relation.isbasedon[Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 24/2545)#69578TH
dc.relation.isbasedon[Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 16/2545)#69503TH
dc.relation.isbasedon[Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา รวม 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จำนวนสภาละ 12 คน ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 175 (3)#69619TH
dc.relation.isbasedon[Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 20/2546)#54255TH
dc.titleพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546TH
dc.typeText
mods.genreพระราชบัญญัติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2546-06-20
nalt.publicationNo4TH
nalt.publicationVol120TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_404880_0001.pdf
ขนาด:
439.83 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล