ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณTH
dc.date.accessioned2015-08-18T10:04:28Z
dc.date.available2015-08-18T10:04:28Z
dc.date.issued2003-06TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ 1. ระบบงานประมาณในอดีต 2. การปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณ 3. การปรับเปลี่ยนระบบการจัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 4. โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 5. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 -5.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 -5.2 การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง -5.3 การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ -5.4 การจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงาน -5.5 ระบบสารสนเทศการจัดทำงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 6. แผนภูมิแสดงภาพรวมกระบวนการงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณ ปกหลัง
dc.format.extent24TH
dc.identifier38462.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/444064
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.subjectระบบงบประมาณTH
dc.subjectการบริหารจัดการงบประมาณTH
dc.subjectงบประมาณตามยุทธศาสตร์TH
dc.subject.lccนร 07TH
dc.titleระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2546-06
nalt.libBibNumber38462TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
38462.pdf
ขนาด:
5.86 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล