รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5/วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

dc.date.accessioned2020-06-12T04:24:17Z
dc.date.available2020-06-12T04:24:17Z
dc.date.issued2019TH
dc.description.tableofcontentsปก สารบัญ รายงานการประชุมวุฒิสภา -เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม -เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ --รับทราบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ -เรื่องที่เสนอใหม่ --รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 รายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) --รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) --รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) -เรื่องอื่น ๆ -เรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม --ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ แทนตำแหน่งที่ว่าง --ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตำแหน่งที่ว่าง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
dc.format.extent68TH
dc.identifiermom-hs-5_25621126.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/562620
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.relationเอกสารการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.subject.lccสว 16TH
dc.titleรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5/วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เล่ม)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2562
nalt.date.sitting2019-11-26TH
nalt.date.sittingBE2562-11-26
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่สองTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo5TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
mom-hs-5_25621126.pdf
ขนาด:
984.8 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format