รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ

dc.contributor.orgUnitสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญTH
dc.date.accessioned2020-12-17T08:22:47Z
dc.date.available2020-12-17T08:22:47Z
dc.date.issued2020TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ภาพตราสัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ คำนำ สารบัญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 1 บทนำ -1. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -2. ศาลรัฐธรรมนูญ --2.1 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ --2.2 หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ --2.3 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ -3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ --3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ --3.2 โครงสร้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ --3.3 แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ --3.4 อัตรากำลังของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ --3.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 --3.6 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - 2564 ส่วนที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -1. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 -2. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -3. การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -1. ผลการดำเนินงานด้านคดี -2. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย -3. ผลการดำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ -4. ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล -5. ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -6. ผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของประเทศ -1. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญของประเทศ -2. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญของประเทศ ส่วนที่ 5 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายชื่อคณะทำงานจัดทำ ปกหลัง หนังสือนำ
dc.format.extent179TH
dc.identifiersnN125631222.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/572227
dc.language.isothaTH
dc.publisherกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 22 ธันวาคม 2563TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.titleรายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2563
nalt.date.sitting2020TH
nalt.date.sittingBE2563
nalt.dateAgenda2020-12-22TH
nalt.dateAgendaBE2563-12-22
nalt.dateProposed2020-07-30TH
nalt.dateProposedBE2563-07-30
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่สองTH
nalt.sittingNo13TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
snN125631222.pdf
ขนาด:
21.89 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format