รายงานประจำปี 2545 กรมส่งเสริมสหกรณ์

dc.contributor.orgUnitกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์TH
dc.date.accessioned2015-05-19T18:15:11Z
dc.date.available2015-05-19T18:15:11Z
dc.date.issued2003TH
dc.description.tableofcontents-โครงการสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภคปีรณรงค์การสหกรณ์ 2545 -โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข -ปัญหาอุปสรรคของการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ -การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร -ข้อมูลสินทรัพย์ ทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ -สถิติสหกรณ์ การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ -โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี -การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2545 การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณประจำปี 2545 อัตรากำลัง โครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 30 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารบัญ คำนำ ปกหน้า -โครงการปีรณรงค์การสหกรณ์ 2545 -โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกร ปกหลัง ภาพกิจกรรม งานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2545 การส่งเสริมขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กและการเกษตรแบบผสมผสานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2545 การจัดที่ดินให้ราษฎรในรูปนิคมสหกรณ์ -โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ ปีการผลิต 2544/45 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2545 -โครงการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพดิน -โครงการเร่งรัดกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี -โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ -โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544/45
dc.format.extent73TH
dc.identifier2546_กรมส่งเสริมสหกรณ์2545_กษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/425788
dc.language.isothaTH
dc.publisherกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์TH
dc.subjectผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2545TH
dc.titleรายงานประจำปี 2545 กรมส่งเสริมสหกรณ์TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2546
nalt.libBibNumber39042TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2546_กรมส่งเสริมสหกรณ์2545_กษ.pdf
ขนาด:
14.41 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล